Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

 1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
 2. Mina kontaktuppgifter
  Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
 3. eller avbryt

Inskolning och introduktion

Många förskolor runt om i Sverige har introducerat en ny typ av inskolning som benämns för en mer föräldraaktiv introduktion i form av heldagsintroduktion. De kommunala förskolorna i Knivsta kommun har valt denna form.

Heldagsintroduktion innebär att föräldrarna är med i stort sett hela introduktionen (4-5 dagar). sammantaget blir det inte mindre tid än vid traditionell inskolning (10 dagar) istället blir tiden mer komprimerad. Introduktionen kan sägas handla om att introducera både barn och föräldrar till förskoleverksamheten. Eftersom flera föräldrar och barn introduceras vid samma tidpunkt kan man med fördel även introducera i grupp, då lär föräldrarna också känna varandra.

Ni föräldrar känner era barn bäst och vi pedagoger vet hur barn fungerar i förskolegrupper. Ni är aktiva med era barn till exempel, klär på/av, byter blöjor, matar, vilar mm första dagen, detta kan man successivt släppa under andra dagen. Vi bjuder på lunch vid första tillfället, som förälder har du möjlighet att köpa lunch vid de andra lunchtillfällena, eller värma medhavd lunch.

Kort beskrivning av metoden:

Pedagoger

 • Alla har ansvar för ert barn på förskolan men en pedagog har huvudansvaret under introduktionen.
 • Verksamheten pågår som vanligt.
 • Alla lär känna de nya barnen.
 • Gamla barn inkluderas.
 • Alla går sina ordinarie arbetstider.

Barn

 • Lär känna miljön tillsammans med en trygg person (förälder).
 • Får vara med om helheten.
 • Föräldrarna är trygga då blir även barnet tryggt.
 • De gamla barnen blir delaktiga under introduktionsperioden.
 • Verksamheten pågår nästan som vanligt.
 • All personal finns tillgänglig.

Föräldrar

 • Får delta i all verksamhet.
 • Får uppleva helheten med sitt barn.
 • Får insyn i barnets verklighet.
 • Lär känna all personal.
 • Senast uppdaterad 25 okt 2017