Om vår förskola

Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

 1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
 2. Mina kontaktuppgifter
  Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
 3. eller avbryt

Förskolan och vår omgivning

Köket

På vår förskola har vi ett tillagningskök där vår mat lagas av vår kokerska.  Förskolan genomför egenkontroll enligt livsmedelslagen.

Gården

På Västra Ängby förskola har vi en stor arkitektplanerad gård som lockar och inspirerar till många olika sorters lek, - allt från att cykla till att gräva i sandlådan. Vi värnar om ett målinriktat och lustfyllt lärande genom att vi erbjuder barnen ett åldersanpassat, lättåtkomligt och väl synligt material. Det gör det lätt för barnen att själva plocka fram det de vill leka med. Det är barnen vi fokuserar kring när vi planerar och utvecklar vår utemiljö.

Platser

Så ofta vi kan går pedagogerna iväg från gården med sin respektive barngrupp. Oftast går vi till en lekpark eller till en närbelägen skog.

 • Stora lekplatsen.
 • Lenas lekplats.
 • Eriks lekpark (vid fotbollsvägen/bandyvägen)
 • Äppelberget.
 • Åkerhörnan.
 • Åkerkanten vid kolonilotterna.
 • Ekorrskogen (dungen bakom förskolan).
 • Krokodilskogen.
 • Ängbyskolans- skolgård.
 • Vindskyddet.
 • Pulkabacken.

Inomhus

Det är barnens intressen samt målen i läroplanen vi utgår ifrån när vi planerar och utvecklar vår inomhusmiljö.

Hur märks det hos oss? 
Vi har inspirerande, åldersanpassat, lättåtkomligt och väl synligt material. Det gör det lätt för barnen att själva plocka fram det man vill arbeta med. 

Vi har delat in rummen i "stationer" med inspirerande miljöer som lockar till lek och aktivitet. Rummen ska tala - vad kan man sysselsätta sig med här?

Vila

För att ditt barn ska orka leka och ha roligt på förskolan, behövs en stunds lugn och ro under dagen. Det tillgodoser vi genom olika former av vila. Vilken form beror på ålder och behov. 

 • Senast uppdaterad 25 okt 2017