Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

 1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
 2. Mina kontaktuppgifter
  Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
 3. eller avbryt

Mål och visioner

För att arbeta på ett utvecklande sätt använder vi systematiskt kvalitetsarbete. Den ligger till grund för verksamheten och är kopplad till läroplanens mål. För att veta om de metoder och arbetssätt vi använder utvecklar verksamheten, görs regelbundet uppföljningar och utvärderingar. Resultatet från dessa ligger till grund för kommande utvecklingsarbete.

 

Våra mål på Västra Ängby förskola är att:

 • Barnen ska bli trygga på förskolan
 • Barnen skall få verktyg att hantera konflikter, lära sig ta ansvar för sina handlingar samt ta hand om sina kompisar
 • Barnen ska ha roligt på förskolan
 • Barnen ska våga uttrycka sina åsikter och börja förstå ett demokratiskt tänkande
 • Barnen ska känna glädje i sin lärprocess
 • Barnen ska utveckla självständighet
 • Tillsammans med er föräldrar skapa en positiv tillvaro på förskolan för alla våra barn

Vi följer målen i Läroplanen (Lpfö-98 reviderad 2016), skollag, lokala mål som gäller förskolan. 

Vill du veta mer om förskolans läroplan finns mer information på Skolverkets sida.

Vision 

Vår vision är att alla barn känner sig trygga, tycker att det är roligt att visats på förskolan, trivs och utvecklar nyfikenhet till fortsatt lek och lärande.

 • Senast uppdaterad 22 jan 2018