Om förskolan

Västra Ängby är en förskola som har leken som en röd tråd i verksamheten. Verksamhetens inriktning är språk, lek och rörelse samt skapande verksamhet.

malande_barn
Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Om vår förskola

Vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia- inspirerat arbetssätt. Arbetssättet bygger på lyssnande, dokumentation och reflektion som är några av denna filosofis kännetecken, liksom att se på olikhet som ett viktigt värde. Det innebär att vi bygger och utformar vår verksamhet utifrån barnens intressen och erfarenheter.

På förskolan finns tre avdelningar, Myggan, Flugan och Humlan, där totalt 63 barn går. Barnen är indelade i mindre projektgrupper under delar av dagen.

Förskolan är öppen från klockan 6.30 till 17.45. Finns andra vistelsebehov, vänligen kontakta förskolechef.

Myggan

Där går våra barn som är 1 - 3 år. Avdelningen har cirka 15 barn.

Flugan och Humlan

På avdelningarna går våra barn som är 3 - 5 år. Där går cirka 23-25 barn på varje.

Till förskolan hör även ett tillagningskök, där maten tillagas av kokerska. 
Lokalvårdare ansvarar för lokalvården. 

 

Vår syn på barnet

Vi har tilltro till barnets egen lust och vilja att lära. Vi sätter barnets färdigheter och möjligheter till utveckling i fokus när vi planerar vår verksamhet bl.a. genom skapande, observation och dokumentation. Barnet ses som rikt, kompetent och nyfiket med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

Reggio Emilia-filosofin

Utveckling sker i samspel

Samspelet sker mellan pedagog - barn, barn – barn, barn och miljön. Pedagog och förskolemiljö samverkar tillsammans för att utmana barnens idéer och tankar. Varje pedagog engagerar sig i samspelet, både med det enskilda barnet och med barngruppen.

Pedagogens roll

Pedagogens roll är att vara ledare och medforskare samt att visa varje barn respekt. Pedagogens roll är också att lyssna in samt ställa frågor istället för svar och att finnas med som ett stöd för barnet när hon/han funderar på och upptäcker sin omvärld.

Den pedagogiska miljön

För att främja barnens utveckling är det viktigt att även miljön kring barnen är väl genomtänkt. Miljön bidrar till att utforska och utmana barnets lek, lärande och utveckling.

  • Senast uppdaterad 22 jan 2018