Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Hälsa och välbefinnande

Förskolan bedriver en pedagogisk verksamhet. som planeras för att ge barnen en allsidig vistelse.

Har du frågor om när barnet kan vistas på förskolan finns råd i broschyren När barnet är sjukt (Smittskyddsenheten, Landstinget i uppsala län 2009). Den finns att ladda ner via länken till höger på sidan.

Om du som förälder har frågor kring hälsa kan du vända dig till barnavårdscentralen. Du hittar kontaktuppgifter på Landstingets sida. Länk finns till höger på sidan.

 

  • Senast uppdaterad 25 okt 2017