Stöd, hälsa och trygghet

Vi arbetar för att tillgodose och respektera ditt barns behov och egna värde.

barn_i_tunnel
Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Stöd, hälsa och trygghet

Det är viktigt för oss att du och ditt barn känner sig trygga under er tid på förskolan. Därför arbetar vi enligt en lokal handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling.

Vi strävar också efter att ge barnen en allsidig vistelse med mycket rörelse och balanserad kost.

 

  • Senast uppdaterad 25 okt 2017